Charlottendals Mc personuppgiftpolicy

Vad är GDPR?

Den 25 maj 2018 börjar dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation)  tillämpas inom hela EU. Då måste företag, offentliga myndigheter och organisationer som behandlar personuppgifter följa den nya förordningen.

GDPR ska stärka dataskyddet för medborgare inom EU GDPR  syftar till att stärka och harmonisera dataskyddet för medborgare inom EU. Den primära målsättningen med GDPR är att ge individen bättre kontroll över sina personuppgifter och att förenkla lagstiftningen för internationella företag genom att samordna lagstiftningen inom EU.

Charlottendals Mc personuppgiftspolicy

Charlottendals Mc (Charlottendals Mc = ägare Kim Mortensen och Betina Pedersen) lagrar personuppgiftar för att kunna fullgöra försäljning av reservdelar eller tjänst hos oss.  I syfte för att hantera dina köp och förmedla eventuellt ändringar i köpet hos oss samlar vi in följande personuppgifter:

Dit Namn (förnamn och efternamn)
Adress
Telefonnummer
mailadress
I vissa fall: Motorcykelns registreringsnummer.
Eventuellt andra uppgiftar du själv väljer att lämna ut

Grundlag för insamling av personuppgiftar: att kunde fullföra order/köpsavtal mellan kund och Charlottendals Mc.

Personuppgiftar samlas in samlas in via mail, kontaktformulär eller telefon. När du mailar, skickar via kontaktformulär eller muntlig via telefon dina personuppgiftar, ger du samtidig Charlottendals Mc ditt samtycke att vi registrerar dina personuppgiftar för att fullgöra ändamålet tex köp av reservdelar eller motorcykel.

Det är Charlottendals Mc som äger och behandlar dina personuppgifter.
Lagringstid för personuppgifter hos Charlottendals Mc : 24 månader.
Lagringstidens syfte: att hantera evntuell reklemationns – och andra garanti ärenden

Era personuppgifter finns på dessa ställen:

Pappersform, inlåst i skåp
Excel på extern hårddisk, endast inkopplad i datorn för att göra en faktura eller liknande syfte såsom köpeavtal. Datorn är skyddad med Norton.
Telefonnummer finns i arbetstelefon.
Ditt namn och stad finns i bokföringsprogrammet.

Du har laglig rätt att:

–          Få tillgång till dina personuppgifter

–          Få dina personuppgifter rättade

–          Få en kopia på dina personuppgifter.

–           I vissa fall få dina personuppgiftar raderade. Rätt till att personuppgifter raderas ifall dina personuppgiftar inte längre är nödvändiga för ändamål som de registreras för. Charlottendals Mc kan ha rätt till att neka din begäran att radera dina personuppgifter ifall din garantiperiod fortfarande är aktuellt för ett givet köp.

–          I vissa fall begränsa eller motsätta dig behandling av dina personuppgifter. I  sådana fall kan det bli en fråga för Charlottendals Mc om att man inte har möjligheten att fullgöra leverans/försäljning och därför förbehåller sig rätten till att neka försäljning.

Bild:  Vid träff eller dylikt kan vi be om underskrift för att kunde publicera bild på vår hemsida. Charlottendals Mc´s policy är att vi inte publicerar bild på sociala medier.  Lagringstid och publiceringstid för bild/slutdatum: 01012098.

Du är alltid välkommen att maila oss om radering, rättelse eller andra frågor om dina personuppgifter på mail:  charlottendalsmc@telia.com